تاریخچه شرکت تویوتا :

  • 1392/05/09
  • رامین شریف زاده

تویوتا، ‏ شرکت خودروساز ژاپنی و چندملیتی است، که دفتر مرکزی آن، در شهر تویوتا، آیچی قرار دارد.

متن کامل خبر