پلوس خلاص کن

  • 1392/05/06
  • رامین شریف زاده

پلوس خلاص كن چيست؟ براي آشنايي با طرز كار پلوس خلاص كن ابتدا بايد پلوس را معرفي كنيم. مي دانيم كه نيروي توليد شده توسط موتور خودرو به گيربكس و از آنجا ميله گاردان اين نيرو را به ديفرنسيال انتقال مي د

متن کامل خبر