اسپیرال فرمان لندکروزر 2011 - لوازم یدکی تویوتا

ساخت چین

Genuine / اصلی اورجینال

(CABLE SUB-ASSY, SPIRAL)

اسپیرال فرمان تویوتا لندکروزر مدل 2009 الی 2013 .

اصلی اورجینال محصول چین .

 

GRJ200L-GNANKC GX, CHI, 1GRFE, ATM,  
  2007   GX, CHI, 1GRFE, MTM, 5F  
  2012-2015   VX, CHI, 1URFE, ATM, 6FC  
  2007-2012   VX, CHI, 2UZFE, ATM, 5FC  
  2007-2012   GX, CHI, 2UZFE, ATM, 5FC