اسپیرال فرمان لندکروزر 2011 - لوازم یدکی تویوتا

ساخت ژاپن

Genuine / اصلی اورجینال

 (CABLE SUB-ASSY, SPIRAL) 

اسپیرال فرمان تویوتا لندکروزر مدل 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 

اصلی اورجینال محصول ژاپن .

  GRJ200L-GNANKC GX, CHI, 1GRFE, ATM, 5FC  
  2007-2008 GRJ200L-GNMNKC GX, CHI, 1GRFE, MTM, 5F  
  2012-2015 URJ202L-GNTEKC VX, CHI, 1URFE, ATM, 6FC  
  2007-2012 UZJ200L-GNAEKC VX, CHI, 2UZFE, ATM, 5FC  
  2007-2012 UZJ200L-GNANKC GX, CHI, 2UZFE, ATM, 5FC