روغن گریبکس اصلی تویوتا WS - ATF

  • 1397/09/21
  • رامین شریف زاده
روغن گریبکس اصلی تویوتا WS - ATF

روغن گریبکس اصلی تویوتا WS - ATF  برای تمامی اتومبیلهای تویوتا دنده اتوماتیک رسید .

 

انتخاب روغن گیربکس اتوماتیک شاید به سادگی انتخاب روغن گیربکس دستی نباشد و برای انتخاب مناسب ترین نوع روغن گیربکس اتوماتیک می بایست به دفترچه راهنما خودرو خود مراجعه کنید. زیرا سیستم گیربکس اتوماتیک دارای پیچیدگی های خاصی است که انتخاب روغن اشتباه برای این نوع گیربکس سبب آسیب جدی به سیستم گیربکس خودرو می شود.

اکثر روغن گیربکس های اتوماتیک با درج عبارت ATF بر روی بطری روغن گیربکس اتوماتیک (automatic transmission fluid) مشخص می شود که به طور کامل آن را از روغن گیربکس دستی مجزا می کند. همچنین بر اساس نوع گیربکس اتوماتیک، روغن گیربکس ها می تواند متفاوت باشد .

با تعویض به موقع روغن گریبکس اتومبیل خود سلامت گریبکس را تضمین نمائید . 

روغن گریبکس اصلی و اورجینال تویوتا مناسب برای اتومبیلهای زیر میباشد :

تویوتا کمری 2007 تا 2011 

تویوتا کمری 2012 تا 2014

تویوتا کرولا 2005 الی 2015

تویوتا پرادو 2005 - 2006 تا 2014

تویوتا لندکروزر 2007 تا 2015 

لکسوس RX350 2007 تا 2013

لکسوس is 300 - 350 - 250  مدلهای 2009 تا 2015

تویوتا راوفور 2012 - 2014 - 2015 - 2016