سایت رسمی تویوتاگِیت


رامین شریف زاده


1398/09/15

TOYOTAGATE
تویوتاگِیت


نکات فنی

تاریخ عنوان
1393/10/15 15 نکته درباره یاریس 2015
1393/05/28 فهرست کامل قطعات در یک خودرو :
1395/11/12 تعریف لنت ترمز در اتومبیل :
1393/05/28 عملکرد فرمان خودرو :
1393/05/28 تعریف اتومبیل هاچ بک
1393/05/27 مشخصات فنی تویوتا RAV4
1393/05/27 تزریق مستقیم بنزین یا GDI
1393/05/27 تزریق مستقیم بنزین یا GDI
1392/11/30 پردازنده هاي سوخت چگونه کار مي کنند؟
1392/11/30 معایب عمده دلکو

آخرین تصاویر